TIN TỨC

Bài Viết

Nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta hiện nay
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 06/05/2022 07:32:10

Bài viết của PGS.TS Phan Trọng Hào trên Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật.

Xem thêm
Văn hóa và văn nghệ trong tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 18/04/2022 11:15:42

Sau hàng nghìn năm tiếp xúc với phương Bắc, hàng trăm năm tiếp xúc với phương Tây, văn hóa và văn học Việt Nam đã chứng tỏ khả năng thanh lọc và thích ứng, khả năng không thay đổi (tĩnh) và khả năng tự biến đổi (động) để tồn tại và phát triển.

Xem thêm
Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”.

Xem thêm
Súng vẫn nổ, nhân loại hãy cảnh giác!
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 16/04/2022 15:30:59

Súng vẫn nổ tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ suốt những thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ ba, khi đối thoại để giải quyết tranh chấp, xung đột đã trở thành xu hướng của thời đại.

Xem thêm
Chính những người cầm bút đã viết nên những trang đời lộng lẫy...
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 16/04/2022 15:32:12

Chính những người cầm bút đã viết nên những trang đời lộng lẫy...

Xem thêm
Ra mắt cuốn sách mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 18/04/2022 11:01:18

29 bài viết trong cuốn sách là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Xem thêm
Đội ngũ nhà văn TP.HCM tiếp bước hành trình sáng tạo
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 16/04/2022 15:32:58

Bài phát biểu của nhà văn Bích Ngân tại buổi họp mặt giữa lãnh đạo Thành phố với Văn nghệ sĩ mừng Xuân, mừng Đảng năm 2022, tổ chức vào sáng ngày 12/2/2022

Xem thêm
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới
Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 18/04/2022 11:00:44
Xem thêm
Nghĩ luẩn quẩn trong mùa dịch | Nguyễn Trí Huân
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 16/04/2022 15:29:57

Khi tôi rời nhiệm sở của một cơ quan đoàn thể trở về với cuộc sống gia đình thì thằng cháu nội thứ tư của tôi vừa tròn 3 tháng tuổi.

Xem thêm
Khi nhà văn dám dấn thân và nhà phê bình dám viết
Người đăng : vanchuong
Ngày đăng: 16/04/2022 15:36:20

Đến với hơn 500 trang sách được trình bày một cách tâm huyết, cẩn trọng và công phu, người đọc không chỉ nhận diện được vị trí và phong cách, tài năng và tinh anh của 5 nhà văn Trung Quốc đương đại, không chỉ được chứng kiến một cuộc đối thoại riết róng giữa độc giả, tác phẩm, nhà văn và những căng thẳng của hiện thực xã hội mà còn thấy được một bản lĩnh phê bình, như cách nói của Mạc Ngôn, “thực sự gây chấn động hồn người”.

Xem thêm