TIN TỨC
Dấu chân phía trước | Thơ Hồ Thi Ca - Nhạc Phạm Minh Tuấn
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 10/02/2023 22:06:02

Dấu chân phía trước
Thơ: Hồ Thi Ca
Nhạc: Phạm Minh Tuấn
Thể hiện: Đăng Dương 

Xem tiếp
Lời hẹn tình quê | Nguyên Hùng - Lê An Tuyên
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 10/02/2023 22:06:27

LỜI HẸN TÌNH QUÊ
Sáng tác: Lê An Tuyên - Nguyên Hùng
Thể hiện:  Tân Nhàn

Xem tiếp
Ngày bình yên sẽ đến | Thơ Nguyên Hùng - Nhạc Đỗ Tiến Lập
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 10/02/2023 22:06:57

Bằng ý chí trái tim Việt Nam

Bằng vũ khí yêu thương, bằng niềm tin chiến thắng

Sẽ tới ngày bình yên mau thôi...

Xem tiếp