TIN TỨC

Bài Viết

Thiên Hà
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 02/05/2024 11:27:44

Hội viên Hội Nhà báo Viêt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Nguyễn Văn Mạnh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 02/05/2024 15:08:56

Luật gia, Nhà báo.

Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hải Phòng.

Trưởng Ban biên tập Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam.

Xem thêm
Ngô Xuân Hội
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 31/01/2024 23:09:14

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Trần Hoài Anh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 18/01/2024 16:48:51

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Ủy viên Hội đồng LLPB Hội Nhà văn Việt Nam.

Xem thêm
Tần Hoài Dạ Vũ
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Nguyễn Minh Tâm
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 02/11/2023 11:26:53

Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam.  

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Bình Địa Mộc
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 31/10/2023 09:35:09

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Xem thêm
Phan Đạt Ninh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 17/10/2023 10:17:45

Nguyên Giảng viên đại học.

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Phạm Phương Lan
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/10/2023 07:20:13

Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM

Hiện sống & làm việc tại TP.HCM.

Xem thêm
Võ Chí Nhất
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/09/2023 08:56:59

Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh

Có tác phẩm được dịch và đăng trên Tạp chí ở nước Ý, Nga.

Xem thêm