TIN TỨC

Bài Viết

Phạm Thị Mai Khoa
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 07/06/2022 05:54:20

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả của 5 tập thơ in riêng và nhiều tập thơ in chung.

Xem thêm
Mai Văn Phấn
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/05/2022 19:55:57

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hải Phòng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản 16 tập thơ, 1 tập phê bình - tiểu luận tại Việt Nam và 27 tập thơ ở nước ngoài. Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Xem thêm
Bùi Thanh Truyền
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/05/2022 12:54:11

Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Thanh Yến
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 04/05/2022 08:12:32

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Lê Quang Sinh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 03/05/2022 16:19:03

Nguyên Giám đốc Trung tâm văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyên Phó Giám đốc thường trực Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Xem thêm
Trình Quang Phú
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 23/08/2022 09:14:37

Viện sĩ Viện hàn lâm các vấn đề xã hội Cộng hòa Liên bang Nga.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển phương Đông.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Xem thêm
Vương Thiên Nga
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 20/04/2022 10:28:59

Bút danh khác: Vương Chi Lan

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
 

Xem thêm
Nguyễn Tấn Phát
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 21/04/2022 22:36:56

Nguyên Uỷ viên BCHTW Đảng khóa VIII, khóa IX.

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD và ĐT.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Xem thêm
Viễn Phương
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 03/04/2022 21:05:36

Nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Xem thêm
Trần Xuân An
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 28/03/2022 11:34:14

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Là tác giả của 50 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.

Xem thêm