TIN TỨC

Bài Viết

Võ Chí Nhất
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/09/2023 08:56:59

Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh

Có tác phẩm được dịch và đăng trên Tạp chí ở nước Ý, Nga.

Xem thêm
Trúc Linh Lan
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 04/09/2023 18:17:55

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam – TP Cần Thơ.

Xem thêm
Tố Hoài
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 04/09/2023 18:17:38

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Lê Thanh Huệ
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 02/05/2024 22:01:08

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xem thêm
Lại Văn Long
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 24/06/2024 12:01:48

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Kỷ lục gia Việt Nam 2022 với “Hồ sơ lửa” là bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất được thực hiện trong 30 năm.

Xem thêm
Lương Minh Cừ
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 04/09/2023 18:18:28

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

 

Xem thêm
Đào Văn Sử
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 20/04/2023 19:17:16

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Xem thêm
Lâm Hà
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 18/04/2023 10:18:51

Viết truyện ngắn, kịch bản truyện tranh thiếu nhi, truyện trinh thám...

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Đinh Nho Tuấn
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 27/03/2023 12:53:21

Cựu NCS tại Moscow, Liên bang Nga

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Trần Đức Tín
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 16/03/2023 21:33:46

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm