TIN TỨC

Bài Viết

Bảo Định Giang
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 24/06/2022 18:51:29

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ”

 

Xem thêm
Cao Xuân Sơn
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 28/10/2023 16:48:22

Nguyên Phó Giám đốc NXB Kim Đồng, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM.

Hiện là Ủy viên Hội đồng thơ, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Nhật Chiêu
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 10/06/2022 12:56:39

Nhà văn, dịch giả, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình – Dịch thuật của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh khóa VII.

 

Xem thêm
Võ Thu Hương
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 01/06/2022 09:32:30

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Chánh văn phòng Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Nghiêm Tới
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 30/05/2022 17:18:20

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Trần Trí Thông
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 19/05/2022 16:13:26

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả  của 7 tập thơ in riêng...

Xem thêm
Nguyễn An Bình
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 17/05/2022 17:45:21

Hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Nguyễn Vũ Quỳnh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 03/03/2024 17:11:07

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Xem thêm
Phạm Thị Mai Khoa
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 07/06/2022 05:54:20

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả của 5 tập thơ in riêng và nhiều tập thơ in chung.

Xem thêm
Mai Văn Phấn
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/05/2022 19:55:57

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hải Phòng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản 16 tập thơ, 1 tập phê bình - tiểu luận tại Việt Nam và 27 tập thơ ở nước ngoài. Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Xem thêm