TIN TỨC

Bài Viết

Võ Thu Hương
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 01/06/2022 09:32:30

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Chánh văn phòng Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Nghiêm Tới
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 30/05/2022 17:18:20

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Trần Trí Thông
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 19/05/2022 16:13:26

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả  của 7 tập thơ in riêng...

Xem thêm
Nguyễn An Bình
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 17/05/2022 17:45:21

Hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Nguyễn Vũ Quỳnh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 11/05/2022 10:24:40

Là sĩ quan Quân đội và nhiều năm công tác trong ngành báo chí.

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Phạm Thị Mai Khoa
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 07/06/2022 05:54:20

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả của 5 tập thơ in riêng và nhiều tập thơ in chung.

Xem thêm
Mai Văn Phấn
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/05/2022 19:55:57

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hải Phòng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản 16 tập thơ, 1 tập phê bình - tiểu luận tại Việt Nam và 27 tập thơ ở nước ngoài. Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Xem thêm
Bùi Thanh Truyền
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/05/2022 12:54:11

Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Thanh Yến
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 04/05/2022 08:12:32

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Lê Quang Sinh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 03/05/2022 16:19:03

Nguyên Giám đốc Trung tâm văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyên Phó Giám đốc thường trực Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Xem thêm