Tin tức

Tác giả

Đào Phong Lan
Học viên Khoá 5 Trường Viết văn Nguyễn Du, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Học viên Khoá 5 Trường Viết văn Nguyễn Du.

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Hoài Hương
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Nguyễn Văn Thanh
Cựu chiến binh, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm Hội Thơ Sao Khuê.

mail facebook google pos stwis
Nguyễn Thánh Ngã
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam..

Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam..

mail facebook google pos stwis
Dung Thị Vân
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cử nhân Kinh tế (Ngành kế toán kiểm toán).

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Trần Huy Minh Phương
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Nguyễn Thanh Hải
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam/ Hội viên Hội VHNT Tiền Giang

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Tiền Giang

mail facebook google pos stwis
Quang Chuyền
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Lê Hoàng Anh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Trần Đức Tín
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Đinh Nho Tuấn
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

Cựu NCS tại Moscow, Liên bang Nga

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Lâm Hà
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Viết truyện ngắn, kịch bản truyện tranh thiếu nhi, truyện trinh thám...

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

mail facebook google pos stwis
Đào Văn Sử
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh/ Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

mail facebook google pos stwis
Lương Minh Cừ
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam/cHội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

 

mail facebook google pos stwis
Lại Văn Long
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Kỷ lục gia Việt Nam 2022 với “Hồ sơ lửa” là bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất được thực hiện trong 30 năm.

mail facebook google pos stwis
Lê Thanh Huệ
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

 

mail facebook google pos stwis
Hoàng Trung Thông
Ông Trạng họ Hoàng

Nguyên Tổng biên tập báo Văn nghệ, báo Tác phẩm mới của Hội Nhà văn Việt Nam

Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương và Viện trưởng Viện Văn học

mail facebook google pos stwis