TIN TỨC

Bài Viết

Trần Hữu Dũng
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 27/03/2022 16:49:50

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

Hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
P.N Thường Đoan
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 19/10/2022 08:02:14

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Hương Thu
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 10/03/2022 09:36:38

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn chương Việt Nam.

Xem thêm
Nguyễn Thành Nhân
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 27/02/2022 09:28:08

Nhà văn - dịch giả được bạn đọc yêu mến.

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh từ 2012.

Xem thêm
Triệu Từ Truyền
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 18/02/2022 19:11:27

Nguyên Phó chủ tịch  UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh,
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh khóa VII (2018-2020).

Xem thêm
Y Phương
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 18/02/2022 10:00:40

Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin Cao Bằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Cao Bằng

Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI, Phó trưởng ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX.

Xem thêm
Đinh Thị Thu Vân
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 13/06/2022 11:15:26

Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Long An.

Nguyên Ủy viên Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX

Hiện là Ủy viên Hội đồng thơ - Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Nguyễn Minh Ngọc
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 18/02/2022 10:01:27

Đại tá, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Lê Minh Quốc
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 12/01/2023 21:53:10

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tác giả của hơn 50 cuốn sách nhiều thể loại.

Xem thêm
Kim Quyên
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 25/01/2022 21:07:23

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm