TIN TỨC

Bài Viết

Trần Trí Thông
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 19/05/2022 16:13:26

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả  của 7 tập thơ in riêng...

Xem thêm
Nguyễn An Bình
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 17/05/2022 17:45:21

Hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Nguyễn Vũ Quỳnh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 11/05/2022 10:24:40

Là sĩ quan Quân đội và nhiều năm công tác trong ngành báo chí.

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Phạm Thị Mai Khoa
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 09/05/2022 22:29:03

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả của 5 tập thơ in riêng và nhiều tập thơ in chung.

Xem thêm
Mai Văn Phấn
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/05/2022 19:55:57

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hải Phòng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản 16 tập thơ, 1 tập phê bình - tiểu luận tại Việt Nam và 27 tập thơ ở nước ngoài. Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Xem thêm
Bùi Thanh Truyền
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 05/05/2022 12:54:11

Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Thanh Yến
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 04/05/2022 08:12:32

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Lê Quang Sinh
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 03/05/2022 16:19:03

Nguyên Giám đốc Trung tâm văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyên Phó Giám đốc thường trực Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Xem thêm
Trình Quang Phú
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 06/05/2022 09:04:58

Viện sĩ Viện hàn lâm các vấn đề xã hội Cộng hòa Liên bang Nga.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển phương Đông.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 2019.

Xem thêm
Vương Thiên Nga
Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 20/04/2022 10:28:59

Bút danh khác: Vương Chi Lan

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
 

Xem thêm